ಅವಳು ಮುವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಅವನಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದಳು ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕನಸಿನಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದ ಅದು ಹೆತ್ತ ಕರುಳು, ಅವನು ಕಳೆದುಹೋದ ಮಗ ಮುವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸು, ಹೆತ್ತವರ ಹುಡುಕಾಟದ ರೋಚಕ ಪ್ರಯಾಣ "ಒಂದು ಕನಸಿನ ಬೆನ್ನತ್ತಿ" ಪುಟ್ಟ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ....

Call for Authors

- Call for Authors -

Recent Posts

  Breaking news